Początek: 22 marca 2022
15:00
Koniec: 22 marca 2022
17:14

FD-10

Zakres szkolenia:

  • Materiały edukacyjne IPN i strona internetowa edukacja.ipn.gov.pl jako wsparcie w nauczaniu historii najnowszej.
  • Wykład poświęcony tematyce polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 r.
  • Prezentacja gier IPN.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…