Początek: 22 marca 2022
15:00
Koniec: 22 marca 2022
17:14

FD-10

Zakres szkolenia:

  • Materiały edukacyjne IPN i strona internetowa edukacja.ipn.gov.pl jako wsparcie w nauczaniu historii najnowszej.
  • Wykład poświęcony tematyce polskiego podziemia niepodległościowego po 1944 r.
  • Prezentacja gier IPN.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, egzaminator OKE, ekspert w sprawie podstawy programowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • mediacje w szkole,
  • wolontariat w szkole,
  • innowacje pedagogiczne,
  • kompetencje kluczowe,
  • awans zawodowy nauczycieli,
  • program eTwinning,