Początek: 22 listopada 2018
15:00
Koniec: 22 listopada 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

Zakres szkolenia:

  • Metody i techniki pracy rozwijające twórcze myślenie i kreatywność uczniów w procesie wychowawczym.

Adresaci: wychowawcy klas IV – VIII szkół podstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: Ćwiczenia rozwijające kreatywność ucznia na godzinach wychowawczych
10,00

Kierownik

Iwona Nowak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwentka studiów podyplomowych o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • nauczanie religii,
  • praca wychowawcza w szkole,
  • innowacje pedagogiczne.
[/lists]