Początek: 12 stycznia 2023
16:00
Koniec: 12 stycznia 2023
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-165

Zakres szkolenia:

  • Rodzinne świętowanie.
  • Myślografia – myślenie wizualne na katechezie.
  • Wykorzystujemy Tik-Tok na lekcji religii.

Adresaci: nauczyciele religii

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Kalejta, Olga Kłoczko, Grażyna Safianowska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z religii, techniki, wiedzy o…