Początek: 20 kwietnia 2023
15:00
Koniec: 20 kwietnia 2023
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-101

Zakres szkolenia:

  • Narzędzia przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza do tworzenia prezentacji, testów, quizów (m.in. Canva, Wordwall, Learning Apps, formularze Google).
  • Aktualne zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych

Kierownik szkolenia/prowadzący: Katarzyna Romanowska / Zyta Boćwińska, Katarzyna Romanowska, Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (2 spotkania po 3 godz. dyd.)

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Katarzyna Romanowska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • udostępnianie zbiorów,
  • informacja bibliograficzna i biblioteczna,
  • metody pracy z czytelnikiem,
  • zajęcia czytelnicze z elementami kodowania,
  • wykorzystanie narzędzi TIK w…
Telefon: