Początek: 19 lutego 2019
12:00
Koniec: 19 lutego 2019
14:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12121586414, 22.928119721383

FD-1

Zakres szkolenia:

  • Godło, barwa i hymn Rzeczypospolitej Polskiej w szkole.
  • Ceremoniał i tradycja szkolna.
  • Sztandar szkolny w szkole i poza szkołą.
  • Przebieg uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru.
  • Hymn i logo szkoły.
  • Precedencja w Polsce.

Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele odpowiedzialni za ceremoniał

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…