Początek: 9 października 2018
11:00
Koniec: 9 października 2018
14:00

Miejsce wydarzenia

I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach

GPS: -

FD-8

Zakres szkolenia:

  • Sztandar jako znak i symbol.
  • Wykonywanie komend przy ceremoniale sztandarowym.
  • Uroczystości w świątyniach.

Adresaci: poczty sztandarowe i opiekunowie

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Osoby prowadzące: Andrzej Matusiewicz, oficerowie Wojska Polskiego

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-8, Ceremoniał pocztów sztandarowych - warsztaty w Suwałkach
40,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…