Początek: 16 lutego 2021
15:00
Koniec: 16 lutego 2021
16:30

FD-146

Zakres szkolenia:

  • Priorytety wymian młodzieży na 2021.
  • Projekty polsko-litewskie i polsko-ukraińskie.
  • Inspiracje do projektów.
  • Projekty eTwining.

Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Osoby prowadzące: Eksperci FRSE

Liczba godzin dydaktycznych: 2

Uwaga: szkolenie online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…