Początek: 18 listopada 2019
14:30
Koniec: 18 listopada 2019
16:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121170948376, 22.928380291823

FD-187

Zakres szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
 • Działania nauczyciela potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Dokumentowanie podjętych działań w okresie stażu.
 • Wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Zajęcia/lekcje otwarte.

Adresaci: nauczyciele realizujący awans zawodowy na podstawie Rozporządzenia MEN z 2013 roku

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Barbara Radziszewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Kwalifikacje:
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • zarządzanie i marketing w oświacie,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • edukacja przedszkolna,
 • edukator,
 • akredytowany trener ORE w Warszawie szkolący kandydatów na ekspertów MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Telefon: