Początek: 20 września 2023
15:30
Koniec: 20 września 2023
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-38

Zakres szkolenia:

  • efektywne sposoby pracy z uczniami, którzy mają trudności w realizacji wymagań programowych,
  • dlaczego warto uczyć kreatywnego myślenia?
  • cyfrowa lekcja z pomysłem – praktyczne narzędzia i metody nauczania.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia: Jan Bielecki

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (2 spotkania po 3 godz. dyd.)

Uwaga: *Dwa kolejne seminaria w Akademii Twórczego Nauczyciela odbędą się w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…