Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-151

Zakres szkolenia:

  • Jak wzmocnić edukację ekologiczną w szkołach i placówkach oświatowych?
  • Jak rozwijać postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne?
  • Spotkania z ekspertami Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, eksperci zewnętrzni.

Liczba godzin dydaktycznych: 12 (4 spotkania po 3 godziny).

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…