30 listopada -0001
00:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-3

Zakres szkolenia:

  • Strategie wychowawcze służące reintegracji klasy.
  • Odkrywanie mocnych stron wychowanków.
  • Sposoby prowadzenia lekcji wychowawczych, wspierające rozwój emocjonalny i społeczny uczniów.
  • Tworzenie planu pracy wychowawczej na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  • Współpraca z rodzicami uczniów.

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-3, ABC wychowawcy podczas pracy stacjonarnej i zdalnej
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…