Początek: 14 stycznia 2022
18:00
Koniec: 14 stycznia 2022
20:15

FD-159

Zakres szkolenia:

  • Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej.
  • Doskonalenie języka angielskiego jako narzędzia komunikacji.
  • Wzajemne doskonalenie nauczycieli w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania języków obcych, wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego, wykorzystanie badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności językowych, angażowanie rodziców w proces edukacji, język angielski w uczeniu innych przedmiotów.

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego terenów przygranicznych Polski i Litwy.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (5 spotkań po 3 godziny).

Uwaga: seminarium online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Justyna Bober

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (program INSETT, egzamin CAE), podyplomowe studia neurodydaktyka (z tutoringiem), tłumacz materiałów na Khan Academy, SETI (inicjatywa sejneńskich anglistów), Przyjaciele Edukacji, Wiosna Edukacji,…