Kwartalnik publikowany będzie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum co trzy miesiące. Artykuły będą dotyczyły spraw związanych z edukacją dydaktyką, wychowaniem, ale i zarządzaniem szkołą czy kwestiami poprawności i kultury języka.

Zamieszczane będą w następujących działach:

  • W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczące kwestii organizacji i zarządzania szkołą, zmian w prawie oświatowym itp.),
  • Zobacz moją lekcję (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji opracowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów),
  • Co tam TIKa? (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych),
  • Chwila z pedagogiem (artykuły poruszające kwestie związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych),
  • Na półce z książkami (prezentacja wartościowych książek i artykułów dotyczących nauczania, wychowania, relacji interpersonalnych itp.),
  • Jak cię słyszą… (felietony dotyczące kultury języka, jego poprawności i ciekawostki ukazujące historię znanych przysłów itp.).

Jeśli okaże się, że przydatne byłyby działy poruszające inną tematykę, zostaną wprowadzone.

„CENne Wiadomości” to miejsce na Państwa publikacje.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na łamach naszego pisma. Opublikowanie każdego nadesłanego artykułu będziemy potwierdzać stosownym zaświadczeniem. Ufamy, że zechcą z tej możliwości skorzystać między innymi nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego, ale oczywiście nie tylko oni. Zapraszamy każdego, kto chciałby zaprezentować swoje ciekawe pomysły na lekcje czy inne zajęcia z uczniami, innowacyjne rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne, podzielić się refleksjami dotyczącymi ważnych kwestii edukacyjnych czy zachęcić do wartościowej literatury.

Kontakt mailowy: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl lub telefoniczny: 87 5670328 wew. 106.