Bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego

Bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego

EURO INWEST zaprasza osoby, pełniące obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach do udziału w bezpłatnych dedykowanych szkoleniach, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje zawodowe.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu “Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – makregion II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej w miejscowości Supraśl – trwają 3 dni (jeden zjazd), obejmują 20 godzin zegarowych, grupa szkoleniowa liczy 18 Uczestników.

Miejsce realizacji: Knieja. Centrum Konferencyjno-Bankietowe, Al. Niepodległości 6, 16-030 Supraśl.

Najbliższe terminy: 24-26.05.2019, 3-05.06.2019, 24-26.06.2019.

 Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Zmiany w kształceniu zawodowym i ich wpływ na doradztwo zawodowe,
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
  • Monitorowanie i ewaluacja doradztwa zawodowego,
  • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • Doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych (zgodnie z potrzebami grupy).

UWAGA! W szkoleniu może wziąć tylko jedna osoba z danej szkoły (wyjątkiem są szkoły dwuciągowe i większe – wtedy szkoleniem może zostać objęta druga osoba).

Więcej informacji na stronie organizatora

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem (oraz pozostałymi dokumentami projektowymi), wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego”, odręczne podpisanie i przesłanie skanu na adres e-mail: projekty@euro-inwest.eu