Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli wychodzącą do środowiska z kompleksową, komplementarną i profesjonalną ofertą edukacyjną, zapewniającą dostęp do źródeł wiedzy i informacji pedagogicznej, odpowiadającą na potrzeby ludzi i czasu. Kierujemy się szacunkiem dla klienta, wspieraniem jego działań oraz nastawieniem na współpracę.

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach oraz jej filie w Augustowie i Sejnach.

Struktura CEN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w ramach którego funkcjonuje pracownia ds. wspomagania rozwoju szkoły.

Do zakresu działania pracowni należy:

 • prowadzenie działań na rzecz kształcenia ustawicznego kadry kierowniczej, pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, doradców metodycznych oraz nauczycieli,
 • tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
 • opracowywanie i wdrażanie systemu diagnozowania i określania potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół,
 • planowanie działań wynikających z diagnozy potrzeb, w tym podejmowanie prac koncepcyjnych, jak również organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształcenia ustawicznego kadry kierowniczej, pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, doradców metodycznych i nauczycieli,
 • organizowanie form wymiany doświadczeń między nauczycielami,
 • organizowanie różnorodnych form wymiany współpracy między nauczycielami,
 • tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
 • ewaluacja podejmowanych działań.

Zadania realizują nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści przy współpracy z nauczycielami praktykami ze szkół i placówek naszego regionu oraz nauczycielami akademickimi.


Biblioteka Pedagogiczna

W strukturze Biblioteki Pedagogicznej znajdują się:

 • Wydział gromadzenia i opracowywania zbiorów w tym zbiorów specjalnych,
 • Wydział udostępniania zbiorów,
 • Wydział informacyjno - bibliograficzny,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • filie w Augustowie i w Sejnach.

Zadania wydziałów:

Wydział gromadzenia i opracowywania zbiorów w tym zbiorów specjalnych

 • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów,
 • ewidencja zbiorów,
 • opracowanie zbiorów.

Wydział udostępniania zbiorów

 • udostępnianie zbiorów,
 • propagowanie informacji o zbiorach,
 • przechowywanie i ochrona zbiorów.

Wydział informacyjno - bibliograficzny

 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • tworzenie banku informacji pedagogicznej,
 • organizacja przepływu informacji o zbiorach pomiędzy wydziałami Centrum,
 • organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy,
 • organizacja praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W ICIM można skorzystać z:

 • bezpłatnego Internetu,
 • programów multimedialnych: Encyklopedii PWN, Słowników PWN, Wielkiego multimedialnego atlasu świata,
 • pakietu biurowego Microsoft Office 2003.