MISJA - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach procesowo wspiera szkoły i placówki oświatowe w zakresie rozwoju uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia, przy zachowaniu ich autonomii.

WIZJA - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach to uznana placówka w zakresie wspierania rozwoju i działań na rzecz innowacji szkół oraz placówek oświatowych w województwie podlaskim.

Koncepcja pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na lata 2016/16 - 2017/18 (pdf)


W skład Centrum wchodzi:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach:

 • organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek;
 • tworzy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek;
 • organizuje i prowadzi szkolenia rad pedagogicznych, konferencje, warsztaty, seminaria oraz konsultacje;
 • wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • inspiruje i umożliwia dzielenie się wiedzą, prezentuje przykłady dobrych praktyk.

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach

 • gromadzi i udostępnia: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania; literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury; publikacje z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • służy kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz potrzebom studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, a także realizacji programów nauczania i wychowania uczniów;
 • posiada katalog internetowy OPAC WWW w systemie PROLIB dostępny pod adresem: bp.cen.suwalki.pl
 • od 1 października 2014 r. oferuje dostęp do platformy zasobów edukacyjnych IBUK Libra pod adresem: libra.ibuk.pl